DZIĘKI POŁĄCZENIU NARODÓW

Dzięki federacyjnemu połączeniu dwu naro­dów ich rzeczywista potęga wzmaga się nieproporcjo­nalnie w stosunku do istotnej siły każdego z osobna i obu razem. Nie zapominajmy, iż głównym celem kar­dynała Richelieu było niedopuszczenie do sfederowania się ściślejszego Niemiec. Do jakiegoż zaś celu bar­dziej dążyła polityka zakonu krzyżackiego jak nie do rozbicia unii polsko-litewskiej? Oczywiście jest rzeczą jasną, iż w niektórych wy­padkach federacja bywa szkodliwą. Są też narody bez ambicji politycznych, dla których nie ma ona w ogóle sensu. Nie o to nam jednak chodzi. Nie twierdzimy żeby federacja miała być uważana za coś wiecznie nieodmiennie pożądanego dla stron obu. Ogranicza­my się do przyjęcia, iż częste są wypadki, w których właśnie jest tak, jak powiedzieliśmy powyżej.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wszelkie artykuły jakie tutaj zamieszczam są oparte o moją wiedzę. Zapraszam do śledzenia serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)