JAK POWSTAŁ WĘGIEL?

Historia węgla kamiennego, z którym w Polsce najczęściej mamy do czynie­nia, sięga czasów sprzed około 300 min lat. Tę epokę dziejów Ziemi nazy­wamy karbonem, a węgiel, który wówczas powstał — węglem karbońskim. Oczywiście, powstaje pytanie, dlaczego właśnie wtedy tworzyły się pokłady węgla? Odpowiedź nie jest wcale taka prosta. Po pierwsze, węgiel tworzył się w różnych epokach geologicznych. I tak np. w Polsce, w Górach Świętokrzyskich, mamy cienkie warstewki węgli juraj­skich, a więc powstałych ok. 50 min lat później niż karbońskie. W innych krajach znajduje się węgle jeszcze młodsze. Po drugie, istnieje w dalszym ciągu wiele zagadek, które nie są dostatecznie wyjaśnione. Należą do nich: przyczyny znacznego ocieplenia się klimatu w karbonie i fakt nagłego zahamowania rozwoju roślinności pod koniec tej epoki. Bowiem przyczyną powstawania złóż węgla przed owymi 300 milio­nami lat był gwałtowny rozwój roślin.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wszelkie artykuły jakie tutaj zamieszczam są oparte o moją wiedzę. Zapraszam do śledzenia serwisu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)