JAK POWSTAŁA ROPA?

To pytanie dręczy naukowców właściwie od samego początku poszukiwań naftowych. Powstało wiele hipotez i teorii, ale żadna nie została ostatecznie udowodniona. Wśród geologów dominują dwa poglądy.Większość uważa, że ropa po­wstała ze szczątków organizmów żywych, pozostali upatrują jej pochodzenia w innych procesach. Do tej drugiej grupy należał słynny rosyjski uczony Dymitr Mendelejew. Uważał on, że powstaniu ropy sprzyjały procesy górotwórcze. Woda, która przenikała w głąb Ziemi, mogła reagować z materią głębokich warstw skorupy ziemskiej. Produkty takiej reakcji — ropa i gaz ziemny — wędrowały ku górze. Teoria ta nie wyjaśnia jednak, dlaczego ropa ma tak różny skład chemiczny w rozmaitych złożach. Istnieje także dość fantastyczna hipoteza zakładająca kosmiczny, rodowód bituminów (czyli właśnie ropy i gazu). Od lat astronomowie donoszą o istnie­niu związków organicznych w kometach, atmosferze planet, a nawet prze­strzeni międzygalaktycznej. Według hipotezy kosmicznej składniki ropy — związki zwane węglowodo­rami, znajdowały się w atmosferze Ziemi, gdy była ona ognistą kulą. Stygnąca masa pochłaniała te związki chemiczne, które skraplały się i zagęszczały w skorupie ziemskiej. Przeciw temu poglądowi wysuwa się również wiele zarzu­tów, ale zostawmy je na boku.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wszelkie artykuły jakie tutaj zamieszczam są oparte o moją wiedzę. Zapraszam do śledzenia serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)