KONSEKWENCJE

Jakież zaś byłyby z tej ewentualnej rewizji w kwa­lifikacji terminologicznej konsekwencje. Nie powin­niśmy zapominać, iż ten sam program, który wielu wielkich Polaków głosiło na przykład w stosunku do Austrii, dziś w stosunku do Polski mogłoby głosić wie­lu Ukraińców czy Białorusinów. Oczywiście, gdybyśmy byli w stosunku do tych narodów prowadzili nieco mniej tępą i bezmyślną politykę. I tu, w tej dziedzinie przejawia się oblicze tego artykułu skierowane do mniejszości narodowych. Werdykt, jaki wydajemy czę­sto na ówczesnych naszych mężów stanu, stokrotnym echem odbija się dziś w duszach członków UOW. Za­nim rozstrzygniemy nasz zasadniczy problem, powie­my od razu, iż najcięższym błędem naszej polityki mniejszościowej, największą zbrodnią polityczną była ta jednostronna gloryfikacja polskich rewolucjonistów.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wszelkie artykuły jakie tutaj zamieszczam są oparte o moją wiedzę. Zapraszam do śledzenia serwisu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)