KRYZYS PARLAMENTARYZMU I NOWA KONSTYTUCJA

Ogólne przekonanie o niezdolności parlamentaryzmu w ogóle, a polskiego w szczególności, do utrzymania minimalnej ciągłości tak w dziedzinie polityki zagra­nicznej, jak i kierownictwa wojskowością był jedną z najważniejszych przyczyn zniechęcenia do tej formy rządów. Pewną dozę ciągłości słusznie uważa się za konieczny postulat racji stanu. Wszystkie projekty zmiany konstytucji szły też od roku 1926 po linii wzmocnienia władzy wyko­nawczej, która miała zapewnić większą stałość w tych dziedzinach. Można sobie wyobrazić tylko dwa sposoby utrzyma­nia stałości w dziedzinie polityki zagranicznej czy ar­mii. Jeden polega na zmniejszeniu do minimum zna­czenia władzy ustawodawczej i do zwiększenia prero­gatyw władzy wykonawczej.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wszelkie artykuły jakie tutaj zamieszczam są oparte o moją wiedzę. Zapraszam do śledzenia serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)