MIMO CZĘSTYCH ZMIAN

Mimo częstych zmian ministrów przez Napoleona III, jedna tylko zmiana z 2 I 1870 roku może być uważana za rzeczywistą zmianę. Nie wy­starcza więc stwierdzenie związku przyczynowego między stałością rządu a ruchami rewolucyjnymi, trzeba stwierdzić związek przyczyno­wy między stałością rządów danej gruPy  dążeniami do obalenia jej drogą nielegalną.Umysłowość współczesnego Europejczyka — a tym razem pozwolimy sobie na zaliczenie Polski bez reszty do Europy — jest skonstruowana w ten sposób, iż dłu­gotrwałe rządy jednej grupy powodują z konieczności coraz to silniejsze wzmożenie opozycji. Banałem jest też po prostu twierdzenie, iż w chwili wyborów, o ile chodzi o wolę wyborców, wygodniejsze jest położenie opozycji. W twierdzeniu tym mieści się zaś implicite nasza teza.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wszelkie artykuły jakie tutaj zamieszczam są oparte o moją wiedzę. Zapraszam do śledzenia serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)