NA PORZĄDKU DZIENNYM

Bez porządnej polityki mniejszościowej, bez wyraź­nego postawienia na porządku dziennym koncepcji fe- deralistycznej, trudno mówić o naprawdę wielkiej pol­skiej polityce zagranicznej. Dlatego też jest rzeczą spe­cjalnie przykrą, że młode pokolenie narodowe, które coraz to silniej odczuwa tęsknotę za wielką polityką zagraniczną, jednocześnie nie rozumie, że przyczynia się do jej sparaliżowania przez politykę mniejszościo­wą. Parafrazując poetę można by też, niestety, powie­dzieć, że polski nacjonalizm to jest ein Teil von jener Kraft, die stets das Gute will und stets das Boseschafft.Na początek małe wyjaśnienie. Jeżeli w poniższym artykule, podobnie zresztą jak i w innych, zasadniczo nie piszemy p. Grabski, p. Dmowski, ale R. Dmowski, St. Grabski, to nie czynimy tego bynajmniej w celu ubliżenia wymienionym politykom. Wręcz odwrotnie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wszelkie artykuły jakie tutaj zamieszczam są oparte o moją wiedzę. Zapraszam do śledzenia serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)