OBOK FEDERALIZMU

Trójlojalizm Polski był w olbrzymiej większości wypadków wynikiem przekonania o niemożności od­zyskania niepodległości wobec stanu wewnętrznego na­rodu. Prawie nigdy nie był jednoznaczny z twierdze­niem Moszyńskiego, iż niepodległość nie powinna być uzyskana, jak to się dzieje w pierwszej fazie rozwo­jowej. Obok tego federalizmu jako malum necessarium przejawia się w Polsce niewolnej już i federalizm naj­wyższej miary, ten, który podkreśliliśmy u Hołówki. Mamy tu na myśli czwartą fazę rozwojową. Federa­lizm wypływający nie z poczucia własnej słabości i nie­możności posiadania samoistnego państwa, ale właśnie z poczucia siły, z braku obawy związku z innym na­rodem, z chęci uzyskania sytuacji o znaczeniu świato­wym. To będzie federalizm naddunajski Adama Czar­toryskiego tak świetnie obecnie odkrywany przez Mar­celego Handelsmana, to będzie koncepcja Ksawerego Lubeckiego.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wszelkie artykuły jakie tutaj zamieszczam są oparte o moją wiedzę. Zapraszam do śledzenia serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)