PRZEWIDZIANE W KONSTYTUCJI

Czy rzeczywiście senat przewidziany w konstytucji będzie tą osią zapewniającą jedność i stałość państwu? Z żalem przyznaję, iż sądzę, że taką osią nie będzie. Senat wybierany przez pewną grupę obywateli stano­wić będzie odbicie opinii kraju. Prawdopodobnie wy­tworzą się wkrótce w nim te same stronnictwa, co w sejmie, i co pewien czas większość będzie się zmie­niać. Nie widzimy, jaka tu będzie różnica między sta­bilizującym wpływem sejmu a wpływem senatu. Naj­wyżej wytworzy się stan walki dwu izb, w których demokratyczniejsza będzie miała przewagę wobec opi­nii. Prawdziwą stałość może zapewnić tylko osoba sto­jąca ponad walkami stronnictw, a jednocześnie wywie­rająca wpływ na rządy. Senat mógłby objąć taką rolę, gdyby był wybrany dożywotnio, jednorazowo przez ka­walerów Virtuti Militari i następnie kooptował się jak akademia.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wszelkie artykuły jakie tutaj zamieszczam są oparte o moją wiedzę. Zapraszam do śledzenia serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)