SFORMUŁOWANIE OBAW

Obawy te z największym talen­tem sformułował interesujący publicysta francuski p. łels. O ile dawniej dochodzenie do władzy antyklery­kałów i katolików, konserwatystów i liberałów nie po­ciągało za sobą nic ostatecznego i nie do odrobienia, o tyle trudne wydaje się przyjęcie na przykład w przy­szłości w Polsce dojścia do władzy hurraantykapitali- stycznego Legionu Młodych, a w pięć lat później „Myśli Mocarstwowej”. Otóż zastanowić się wypada, czy wo­bec tego niebezpieczeństwa uznać można ustrój parla­mentarny, chociażby miarkowany, za możliwy.Na przeszkodzie zbyt ostrym i niebezpiecznym dla państwa kryzysom społecznym powodowanym przez wybory mogłyby stanąć dwie kategorie barykad. Z jed­nej strony normy prawne pozwalające władzy nieza­leżnej od wyborów na regulowanie zbyt silnych wa­hań. Z drugiej strony sam układ stronnictw politycz­nych wykluczający zbyt krańcowe rozwiązania.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wszelkie artykuły jakie tutaj zamieszczam są oparte o moją wiedzę. Zapraszam do śledzenia serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)