TRZECIA DROGA

Tam, gdzie istnieje teza i antyteza, wyłania się jed­nak również i możliwość syntezy. Syntezą taką zdaje się być istnienie w państwie pewnego czynnika stałego, uznawanego przez wszystkie grupy lub powiedzmy dwie grupy — rządową i opozycyjną, przy jednoczesnej możliwości alternatywnego dochodzenia do władzy wy­raźnie zwalczających się grup czy stronnictw politycz­nych. Syntezą taką mogłaby być pewna forma ustro­jowa przejawiająca się dziś w Niemczech, Czechosło­wacji, na Węgrzech i w Polsce. W państwach tych jak niezwykle trafnie zauważył to interesujący publi­cysta K. Pruszyński — istnieje właściwie monarchia bez dziedziczności tronu. Cechą charakterystyczną tej formy politycznej jest bardzo duża niezależność osoby kierującej od stronnictw politycznych, połączona z trwa­łością władzy i z dużym autorytetem osobistym.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wszelkie artykuły jakie tutaj zamieszczam są oparte o moją wiedzę. Zapraszam do śledzenia serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)