UZUPEŁNIANIE SIĘ ORGANÓW

Z czasem jednak organy te miały się uzupełniać już na podstawie wyborów powszech­nych. Gdy jednak przyszło do wyborów, okazało się, iż z reguły wypadają one najfatalniej dla członków by­łej Konwencji, a korzystnie dla czynników opozycyj­nych. Stąd wyłoniła się konieczność utrzymania władzy grupy rządzącej drogą zamachów stanu z fructidora roku V i brumaire’a roku VIII. Po tym ostatnim Sieyes uznał za konieczne w sposób techniczno-prawny dosko­nalszy zapewnić władzę grupie rządzącej. Nowa kon­stytucja, którą napisał i której praktyka miała być skrajnie wypaczona przez indywidualność Napoleona I, opierała się na listach kandydatów, do których wcho­dzić mieli między innymi wszyscy wybitniejsi politycy z okresu rewolucji i z których senat, utworzony z daw­nych członków Konwencji, wybierać miał ciała usta­wodawcze, trybunat dyskutujący ustawy i parlament uchwalający je.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wszelkie artykuły jakie tutaj zamieszczam są oparte o moją wiedzę. Zapraszam do śledzenia serwisu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)