W SPRAWIEDLIWEJ OCENIE

Zapomnieliśmy o sprawiedliwej ocenie tych wszyst­kich, którzy do zwiększenia stopnia niepodległości pol­skiej dążyli inną drogą, często o wiele bardziej sku­teczną. Dla interesiku politycznego przyczyniliśmy się do wychowania generacji sabotażystów.Dalsze nasze rozważania dzielić się mają na trzy za­sadnicze części: przede wszystkim ocenimy, jak spra­wa stosunku niepodległości i samoistności przedstawia się z punktu widzenia ściśle teoretycznego? Następnie ocenimy problem z punktu widzenia doświadczeń dzie­jowych, wreszcie zastanowimy się nad pytaniem, w ja­kich warunkach federacja państwowa jest możliwa pożądana.Z punktu widzenia ściśle teoretycznego nie ma wy­rażenia bardziej fałszywego jak „odzyskanie niepod­ległości”. Właściwie rozsądnie mówić można jedynie o     mniejszej lub większej niepodległości, niepodleganiu woli innych narodów, o mniejszej lub większej możli­wości narzucenia im swej woli. Ujmowanie niepodle­głości jako rzeczy, którą się nagle zyskuje i traci, jest szkodliwym wpływem fikcyjnej normy prawnej suwe­renności na ujmowanie życia realnego.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wszelkie artykuły jakie tutaj zamieszczam są oparte o moją wiedzę. Zapraszam do śledzenia serwisu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)