Zdobywanie i poszerzanie wiedzy

Zastanówmy się co rozumiemy pod stwierdzeniem „zdobywanie wiedzy”. Zapewne wszystkim kojarzy się ono z trudem oraz czasem, jaki jesteśmy zmuszeni poświecić na nauczenie się czegoś. Jednak nie zawsze nauka musi okazać się wyrzeczeniem, wręcz przeciwnie, często okazuje się, że jest ona czysta przyjemnością. To zależy od wielu czynników, między innymi jak podchodzimy do tego tematu, oraz w jaki sposób praktykujemy uczenie się. Jak zdobywamy wiedzę? Otóż najstarsza i najbardziej rozwijającą nauką jest obserwacja innych, oraz naśladowanie ich poczynań. W ten sposób nauczyliśmy się podstawowych funkcji życiowych, takich jak chodzenie czy mówienie. W taki sam sposób uczymy się w nowej pracy naszych obowiązków. W jaki sposób poszerzamy nasze kwalifikacje? Otóż korzystamy z różnorodnych kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. Pomocą w podjęciu decyzji co do dodatkowych kwalifikacji będą nasze zainteresowania oraz zapotrzebowanie na rynku pracy. Nasze hobby w połączeniu z przechodzeniem szkoleń zgodnym z nimi jest ogromnym atutem dla nas, gdyż jesteśmy pewniejsi siebie i chętniej się doszkalamy. Stajemy się wtedy bardziej podatni na awans. Nauka z osobami o tych samych zainteresowaniach motywuje nas do cięższej i bardziej wytrwałej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy. Edukacja, którą przerwiemy w trakcie jej trwanie jest ciężka do odbudowania, z czasem tracimy tez zapał z jakim zaczynaliśmy szkołę. Dzięki wytrwałości, wiedza jaką posiądziemy otwiera nam drzwi na nowe horyzonty i daje poczucie własnej wartości.