ZNAMIENNE NASTAWIENIE

Znamienne dla takiego nastawie­nia było stanowisko Białorusinów w epoce Ziemli i Woli. „Homon”, rewolucyjne czasopismo białoruskie z lat osiemdziesiątych, najzupełniej szczerze wyznawa­ło program federacji z Rosją jako maksymalistyczny program narodowy. „Lecz bez względu na trudności — pisano w 2-gim n-rze czasopisma — my, w miarę na­szych sił, położymy pierwszy fundament pod federa­cyjną samodzielność Białorusi.” Nawet i ta „federacyj­na samodzielność” wydawała się współpracownikom bardzo śmiałym postulatem. „Oczywiście wśród ludu nie ma jeszcze świadomego dążenia do niezależności fe­deracyjnej w takiej postaci, jak to wyobraża sobie in­teligencja” — pisało wymienione czasopismo.Odrodzenie narodowe Litwinów również przechodzi­ło przez długotrwałą fazę „federacyjną”. Jeszcze w 1896 roku socjaldemokracja litewska głosi hasło fede­racji Litwy „z Polską i z krajami sąsiednimi”.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wszelkie artykuły jakie tutaj zamieszczam są oparte o moją wiedzę. Zapraszam do śledzenia serwisu!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)